Milli Eğitim Temel Kanununun genel amaçları ve Mustafa Kemal Atatürk’ün kuruluşuna öncülük ettiği Türk Eğitim Derneğinin vizyonu ve misyonu doğrultusunda öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da dikkate alarak onları:

 • Atatürk ilkelerine ve cumhuriyet değerlerine bağlı,
 • Yurt ve dünya sorunlarına duyarlı,
 • Demokrasi, insan hakları ve evrensel değerleri içselleştirmiş,
 • Kendi kültürünü bilen ve farklı kültürlere saygılı,
 • Yaratıcı, eleştirel ve bilimsel düşünebilen,
 • İngilizceyi etkili bir şekilde kullanabilen,
 • Duygusal zekası gelişmiş,
 • Özgüvenli ve girişimci,
 • Bilgiye ulaşmayı bilen,
 • Esneklik gösterebilen,
 • Ahlaki ve etik değerleri olan,
 • Yılmazlık (dayanıklılık) özellikleri gelişmiş,
 • Zamanı etkili ve verimli kullanabilen,
 • Akademik anlamda donanımlı,

Türkiye’yi Atatürk’ün hedef gösterdiği “Çağdaş Uygarlık Düzeyine” taşıyacak bireyler olarak yetiştirmek temel amaçlarımızdır.

Fiziki İmkanlarımız

 • TED Çanakkale Koleji, 12 dönüm arazi içinde 15.000 metrekare kapalı alana sahip, okul öncesi eğitimden lise son sınıfa kadar 1.250 öğrencinin eğitim göreceği, son teknoloji ile donatılmış çağdaş bir yerleşkedir.
 • Donanımlı derslikleri, laboratuvarları, kapalı alanda yer alan çok amaçlı spor salonu, kapalı havuzu, bale stüdyoları, jimnastik salonu ve açık alanlarda yer alan basketbol, voleybol, futbol sahaları,
 • Ulusal ve uluslararası toplantılara ev sahipliği yapabilecek 450 kişilik donanımlı, modern konferans salonu,
 • Kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu, modern yemekhanesi, piyano, keman, bateri gibi enstrümanlar için tasarlanmış müzik odaları, resim ve seramik atölyeleri, hobi bahçeleri, deneysel mutfağı,
 • Okul radyosu, 3D dersliği, satranç, robotik kodlama ve görsel medya kulüpleri gibi sosyokültürel faaliyetleri barındıran mekanlar ile çok yönlülüğe imkân sağlayarak “TED’li olmanın ayrıcalığına” uygun modern bir yerleşke ve eğitim öğretim ortamı sunmaktayız.