TED Çanakkale Koleji Yabancı Dil Programı

TED Çanakkale Kolejinin yabancı dil öğretimi programları  TED genel merkezi yabancı dil müdürlüğü eğitim uzmanlarının rehberliğinde yabancı diller bölümümüzle koordineli olarak   Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı (CEFR) esas alınarak hazırlanır.

Anaokulu

TED Çanakkale Koleji  Anaokulunda öğrencilerimizin İngilizce’yi  eğlenerek, oynayarak ve yaşayarak doğal bir ortamda öğrenmeleri için ortam yaratmaya çalışırız.

Temel İngilizce ve İngilizce branş etkinlikleri olarak yürütmekte olduğumuz İngilizce eğitim programımız her yıl öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları değerlendirilerek güncellenmektedir. Öğrencilerin İngilizceyi anadilini öğrenir gibi eğlenceli ve aktif bir biçimde derse katılımlarını sağlayarak İngilizceyi edinmelerine destek oluruz. Amacımız İngilizce’yi geleneksel yöntemlerle öğretmek değil; şarkılar, oyunlar, hikaye anlatımı gibi doğal yöntemlerle İngilizce’yi edinmelerini sağlamaktır. Tüm günlük İngilizce programımız, öğrencilerimizin İngilizce’yi sevmelerini ve bu dile karşı farkındalıklarını arttırmayı hedeflerken öğrencilerimize başka bir dil ile de iletişim kurabileceklerinin farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye karşı merak ve istek uyandırmaktır. TED genel merkezi yabancı dil müdürlüğü eğitim uzmanlarının yönlendirmesiyle hazırlanan ve uygulanan programımız anaokulu 4 yaş ta haftada 10 saat, 5 yaşta ise 12 saat olarak uygulanır.

Ilkokul

Tüm TED okullarında İngilizce dil eğitimi programları TED genel merkezi yabancı dil müdürlüğü eğitim uzmanlarının rehberliğinde  Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı (CEFR) esas alınarak hazırlanır ve Millî Eğitim Bakanlığı onaylı K12 bütünlüğündeki TED’e özgün İngilizce müfredatı doğrultusunda gerçekleştirilir. İngilizce dersleri dört ana beceri olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarında öğrencilerin kendilerini doğru, akıcı ve özgürce ifade etmelerini hedefleyen bir yapıdadır. Dersler tüm sınıf seviyelerinde Türk ve yabancı uyruklu İngilizce öğretmenleri tarafından işlenmektedir. Sınıflarımızda kullanılan teknolojik destek sayesinde derslerin daha ilgi çekici olması amaçlanmaktadır. Ayrıca ders içi ve ders dışı kullanılan dijital platformlar aracılığıyla öğrencilerimizin okuma, dinleme ve konuşma becerileri de desteklenmektedir.

Okul öncesinden itibaren  öğrencilerimiz bu dört temel öğrenme alanına temel oluşturacak etkinlik ve çalışmalar yaparlar. Bu nedenle ilkokulda biz öğrencilerimizin dili sevmelerini sağlayarak tüm seviyelerde kullandığımız ders materyallerini, eleştirel düşünme becerilerini harekete geçiren (Long Life Learning) ‘Hayat Boyu Öğrenme’ prensibine göre seçeriz. Türk ve yabancı İngilizce öğretmenleri tarafından hazırlanan ve uygulanan programımız ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıflar da 12 saat olarak uygulanır. Ayrıca bu seviyelerde haftada 1 saat İngilizce bireysel destek çalışmaları yapılmaktadır. Bununla beraber ilkokul 3. sınıftan itibaren öğrencilerimiz uluslararası geçerliliği olan Cambridge Sınavlarına (Starters ve Movers) hazırlanırlar. Öğrencilerimizin hazır bulunuşluk ve çeşitli öğrenme modellerini göz önünde bulundurarak dili en etkin şekilde kullanabilen, uluslararası platformlarda söz sahibi ve eleştirel düşünme becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

Ortaokul

Tüm TED okullarında İngilizce dil eğitimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı (CEFR) esas alınarak hazırlanır ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı K12 bütünlüğündeki TED’e özgün İngilizce müfredatı doğrultusunda gerçekleştirilir. 5. sınıf düzeyi, hazırlık sınıfı olarak değerlendirilerek, yoğunlaştırılmış İngilizce programı takip edilir. Türk ve yabancı İngilizce öğretmenleri tarafından hazırlanan ve uygulanan 18 saatlik yoğunlaştırılmış İngilizce programımızın 14 saati Türk, 4 saati ise yabancı öğretmenler tarafından uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz 6. ve 7. sınıf düzeyinde 12 saat,  8.sınıf düzeyinde ise LGS hazırlıkları nedeniyle  9/10 saat İngilizce ders görmektedir.

Dil edinimi sarmal bir yapıdadır ve basamak basamak ilerler. Temel dil becerilerini edinmiş olan öğrenciler aşamalı olarak bu yetilerini geliştirirler. Yabancı dil programımızda dil öğretimindeki dört becerinin – Listening (Dinleme), Speaking (Konuşma), Reading (Okuma) ve Writing (Yazma) –  geliştirilmesine eşit ağırlıkta önem verilir.

Tüm sınıf seviyelerinde gerek bireysel olarak gerekse grup uygulamaları ile öğrenilen dili gerçek yaşama taşımayı hedefleyen proje çalışmaları yapılmaktadır .Ayrıca öğrencilerimiz, ihtiyaç duyduklarında öğretmenleri tarafından bire bir çalışmalarla da desteklenirler.

Temel yaklaşımımız öğrencilerimizin yabancı dili en iyi şekilde öğrenebilecekleri, modern öğretim metotlarına ve bireysel farklılıkları dikkate alan farklılaştırılmış eğitim modellerine dayanan, anlamlı, etkili, öğrencilerin ilgisini çekecek ve onlara öğrenecekleri yabancı dili sevdirecek bir öğrenme ortamı yaratmaktır.

Okulumuzda K12 bütünlüğü gereği  5,6 ve 7. sınıflar için uygulanan Cambridge Sınavlarının (FLYERS, KET, PET) başvurularını yapar. Sınava hazırlık sürecinde öğrencilere uygulanacak deneme sınavlarını hazırlar ve uygulanmasını koordine eder. Sınav sonrası sonuçları ölçme ve değerlendirme biriminden alır ve detaylı analiz eder. Bu bilgileri öğrencinin gelişimini desteklemek amacıyla ders öğretmenleriyle paylaşır.

ALMANCA

TED Çanakkale Kolejinde ikinci yabancı dil öğretimi  ilkokul üçüncü sınıftan itibaren haftada 2 saat  Almanca olarak uygulanmakta olup, sonraki yıllarda başka dillerin de programa alınması hedeflenmektedir. Derslerdeki öncelikli amaç öğrenilen ikinci yabancı dilde belli bir altyapı oluşturmak, öğrenilen dili sevdirme ve dilin kültürel ögelerini de tanıtmaktır. Yaratıcılığı, açıklığı, eleştirel bakış açısını, sorun çözme yetisini geliştiren iletişimsel yönteme dayalı öğretim yöntemleri uygulanır. İletişimsel metot kullanılarak okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört temel becerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

 

Öğrencilerimizin ikinci yabancı dilde Avrupa Birliği Dil Standartları (A1-A2, B1-B2, C1-C2) kapsamında belirlenen A2 seviyesine ulaşmaları amaçlanır. A2 seviyesine ulaşan bir öğrenci seyahatlerinde akıcı olarak kendini ifade edebilir;  yaşadıklarını ve deneyimlerini aktarabilir;  hayallerini, görüşlerini ve olasılıkları tarif edebilir ve bu dilde iletişim kurabilir. Bu amaçla uygulanan oyunlar, diyaloglar, video-filmler ve şarkılar ile desteklenen eğlenceli bir öğretim süreci uygulanır ve dil öğreniminin dört temel becerisi (okuma-yazma-dinleme ve konuşma) kazandırılır. Tüm bunların yanı sıra afiş, skeç ve proje çalışmalarıyla kazanımlar tüm seviyelerde pekiştirilir.