Öğrencilerimiz yeterli katılım olması durumunda her dönem veya her yıl sınıf seviyelerine göre belirlenene aşağıdaki kulüplerden birini seçerek beden eğitimi ve spor dersi haricinde haftada iki saat (okul saatleri içinde) sanat ve spor (kulüp) dersi yaparlar.

  • Yaratıcı Drama 
  • Satranç 
  • Jimnastik 
  • Basketbol
  • Kodlama ve Robotik
  • Satranç 
  • Halk Oyunları ve Modern Dans 
  • Orf ve Ritm 
  • Yüzme 

Öğrencilerimizin talepleri ve okul imkanları dikkate alınarak kulüp çeşitlerinde her dönem veya her yıl değişiklik olabilir.