Öğrencilerimiz yeterli katılım olması durumunda her dönem veya her yıl sınıf seviyelerine göre belirlenene aşağıdaki kulüplerden birini seçerek beden eğitimi ve spor dersi haricinde haftada iki saat (okul saatleri içinde) sanat ve spor (kulüp) dersi yaparlar.

  • Yaratıcı Drama
  • TED Radyo ve Dijital
  • Destination-imagination
  • Sanat Atölyesi
  • Voleybol 
  • Robotik ve Kodlama
  • Basketbol 

Öğrencilerimizin talepleri ve okul imkanları dikkate alınarak kulüp çeşitlerinde her dönem veya her yıl değişiklik olabilir.