TED Çanakkale Koleji, TED Genel Merkez onaylı TED Çanakkale Koleji Burs ve İndirim Uygulamaları İç Yönetmeliği’nde tanımlanan indirim olanaklarını sunarak 5, 6, 7, 8 ve 9. sınıflar için %100, %75, %50 ve %25 başarı bursu vermekte, eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya özen göstermektedir.

 

TED Genel Merkez onaylı TED Çanakkale Koleji Burs ve İndirim Uygulamaları İç Yönetmeliği’ne göre, akademik başarı bursları ve indirimler sadece eğitim ücreti üzerinden yapılır.

 

Öğrenci bir öğretim dönemi içerisinde burs ve indirimden aynı anda yararlanamaz. Birden fazla burs veya indirim hakkı kazanılması durumunda, öğrencinin lehine olan en yüksek orana sahip burs veya indirim uygulanır (Erken kayıt indirimi ve varsa peşin kayıt indirimi bu kuraldan müstesnadır).

Türk Eğitim Derneği 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren, başarılı ama maddi imkânları kısıtlı öğrencilerin Tam Eğitim Bursu kapsamında okutulması uygulamasına başlamıştır. Detaylı bilgi www.ted.org.tr adresinde bulunmaktadır.