Anaokulu Kayıt Bilgileri

Anaokulumuza, okulların açılacağı Eylül ayı sonu itibariyle 48 aynı doldurmuş olan çocukların yapılacak rehberlik görüşmesi sonucuna göre uygun görülenlerin kaydı yapılır.

İlkokul (1-4.sınıflar) Kayıt Bilgileri  

 • İlkokulumuzun 1. sınıfına anaokulu öğrencilerimizin doğrudan geçiş hakkı bulunur fakat rehberlik ve okul yönetimi tarafından okul değişikliği önerilen çocukların kaydı yenilenmez.
 • Dışarıdan ise rehberlik görüşmesi sonucuna göre 1. sınıfa öğrenci kaydı yapılır.
 • Ara sınıflara (2,3,4) rehberlik görüşmesi ile öğrenci alımı yapılır. Öğrenci alımına ilişkin koşullar ve duyurular web sayfamız ve sosyal medya aracılığıyla duyurulur.

Ortaokul Kayıt Bilgileri

 • İlkokulumuzun 4. Sınıfını başarıyla bitiren ve kayıt yenilemeleri uygun görülen öğrencilerimizin 5.sınıfa kayıtları yenilenir fakat rehberlik ve okul yönetimi tarafından okul değişikliği önerilen öğrencilerin kaydı yenilenmez.
 • Kontenjan olduğu takdirde TED okulları Giriş Sınavı (TOGS) ile 5,6,7 ve 8.sınıflara dışarıdan da öğrenci alımı/nakil yapılır. 5.sınıflara ve ara sınıflara öğrenci alımına ilişkin duyuru web sayfamız ve sosyal medya aracılığı ile yapılır.

Lise Kayıt Bilgileri

 • TED Çanakkale Koleji Ortaokulu’ndan mezun olan 8. sınıf öğrencilerinin davranış durumları, disiplin durumları ve akademik başarıları lise yönetimi ve PDR birimi tarafından incelenip değerlendirildikten sonra TED Çanakkale Lisesi’ne devam etmesi uygun görülen öğrencilerin 9.sınıfa kayıtları yenilenir.
 • “TED Çanakkale Koleji Lisesi 9.sınıfına  öncelikli olarak TED Çanakkale Koleji Ortaokulu’ndan mezun ve geçiş koşullarını sağlayan öğrencilerin kayıtları yapılır. Mevcut öğrencilerin kayıt yenileme tarihleri her yıl en geç Haziran ayında eğitim öğretimin sona erdiği güne (okulların kapandığı) güne kadar yapılır. Bu tarihe kadar kayıt yenileme işlemlerini yaptırmayan öğrencilerin kayıt yenilemeyecekleri var sayılarak, yerlerine yeni öğrenciler alınır.
 • Açık kontenjan olması durumunda TED Okulları Giriş Sınavı (TOGS) ile ve LGS sonucunda oluşan Merkezi Sınav Puanına (MSP) göre de dışarıdan öğrenci alımı yapılır.TED Okulları Giriş Sınavı (TOGS) veya LGS sonucunda oluşan Merkezi Sınav Puanına (MSP) ya da LGS yüzdelik dilime göre göre alınan öğrencilere her yıl okul yönetimi tarafından belirlenen yüzdelik dilimlere göre ve belirli sayıda öğrenciye çeşitli oranlarda akademik başarı, sanat veya spor bursları verilir.
 • TED Çanakkale Koleji Ortaokul veya Lise kısmında öğrenim gören öğrencilerden disiplin cezası alan öğrencilerin durumları Okul yönetimi, PDR birimi, ÖDDK ve Şube Öğretmenler Kurulu tarafından incelenir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler doğrultusunda TED Çanakkale Koleji’nin bu öğrencilerin bir sonraki eğitim-öğretim yılı için kaydını yenilememe hakkı saklıdır.

Burs Devam Koşulları

 • TED Çanakkale Koleji’nin sağladığı burs oranları ve burs kriterleri her yıl Okul Yönetim Kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda güncellenir ve ilan edilir.

Bir öğrencinin aldığı bursun devam edebilmesi için gerekli koşullar:

 • Öğrencinin sınıfını doğrudan geçmiş olması,
 • Yıl sonu başarı puan ortalamasının 85 puan ve üzerinde olması, (yıl sonu başarı puanının 85 puanın altına düşmesi durumunda- burs oranı bir alt kademeye (%100,%75,%50,%25) düşürülür). Öğrencinin bir sonraki öğretim yılında yıl sonu başarı puanının 85 puan ve üzerine çıkması durumunda ise başarı burs oranı yeniden bir üst basamağa çıkartılır.
 • Disiplin cezası almamış olması, (disiplin cezası alan öğrencinin burs hakkı o eğitim öğretim yılı sonunda sona erer ve bir daha burs başvurusu yapamaz).

Ara Sınıflara Nakil Yoluyla Öğrenci Alımı

 • Tüm ara sınıflara açık kontenjan olması durumunda TED Okulları Giriş Sınavı (TOGS) ve/veya rehberlik görüşmesi ile öğrenci kabulü yapılır.
 • Lise ara sınıflarına nakil gelecek öğrenciler İngilizce ve Türkçe yeterlilik sınavına alınırlar. Sınavlarda başarılı olan (iki sınavdan da en az 50 puan alan) öğrenciler okulumuza kayıt hakkı kazanırlar.