Değerli Anne Babalar,

TED’li olmak ayrıcalıktır.

Türk Eğitim Derneğinin aydınlık yarınlarımıza ışık tutan 100 yıllık aydınlanma meşalesi 2023-2024 eğitim öğretim yılında Çanakkale’de parlayacak.

TED Çanakkale Kolejinde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetimizin kazanımlarına bağlı, demokrasiyi içselleştirmiş, evrensel değerleri benimsemiş, ulusal kimliği ile gurur duyan, İngilizceyi etkili bir şekilde kullanabilen, bilgiye ulaşmayı bilen, eleştirel düşünebilen, problem çözme becerileri gelişmiş, yaratıcı, girişimci, üretken, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı , özgüvenli ve mutlu birer “Dünya Vatandaşı” olarak yetiştirmek için yola çıktık.

Eğitimin amacı, pek çok eğitim bilimcinin ifade ettiği gibi sadece “bilgi edinmek ya da öğrenci davranışlarında toplum tarafından kabul gören istendik davranış değişiklikleri oluşturmak” değil;  “öğrencilerde öğrenme arzusu uyandırma, bilgiye ulaşma yollarını ve aklını kullanabilmeyi öğretme, başka bir ifadeyle aklı özgürleştirme” olmalıdır. Bu bağlamda, öğrencilerimizi duygu ve düşüncelerini açıkça ifade edebilen, araştıran, sorgulayan, sorunlara çözüm üretebilen, bilgiyi ezberlemeden yeniden yorumlayabilen, analiz ve sentez yaparak edindiği bilgileri yaşam becerilerine dönüştürebilen, bilimsel düşünebilen, iletişim becerileri güçlü, kültür, sanat ve spor alanlarında entelektüel birikimi olan  bireyler olarak yetiştirmek temel hedeflerimizdendir.

Benjamin Franklin'in “Bana anlatırsan unutabilirim, gösterirsen anımsayabilirim ama öğrenme sürecine beni de katarsan anlarım ve öğrenirim” özdeyişinden hareketle, öğrenicilerimize sadece bilgiyi aktaran bir okul değil, onları öğrenmenin merkezine koyan, yaratıcılıklarını ve yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine imkan tanıyan bir eğitim öğretim ortamı ve okul iklimi sunuyoruz. Öğrencilerimizi sadece akademik açıdan değil zihinsel, duygusal, sosyal, spor ve sanatta da dengeli bireyler olarak yetiştirmek için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hayatta en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir; ilim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir. özdeyişi ve TED’in yüzyıla yaklaşan çağdaş eğitim anlayışı ve vizyonu bu süreçte en büyük rehberimiz olacaktır. Öğrencilerine spordan sanata pek çok olanağı sunabilen fizikî koşulları ve teknolojinin en gelişmiş olanaklarını kullanan teknik donanımı ile ülkemizin en seçkin kurumlarından biri olma ideali ile yola çıkan TED Çanakkale Koleji, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün istediği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek amacıyla üzerine düşen toplumsal görevini en iyi şekilde yerine getirebilmek için yarının aydınlık Türkiye’sini kuracak çocuklarımıza çağdaş bir eğitim imkanı sunmak için yola çıkmıştır.

Detaylı bilgi için sizlerle yüz yüze görüşmekten mutluluk duyarım.

Saygılarımla,                                                   

                                                                                                        Dr. Tuncay ŞAMDAN
                                                                                                             Kurucu Müdür