TED Çanakkale Koleji Görsel Sanatlar Bölümü olarak temel hedefimiz, her öğrencinin yaratıcılığının ve zihinsel gelişiminin desteklenmesidir. Görsel sanatlar dersi için Millî Eğitim Bakanlığının müfredatı dâhilinde öğrencilerimizin kendilerini yaratıcı bir biçimde ifade etmelerini destekleyecek planlamalar yapılmaktadır.

Görsel Sanatlar dersinde, öğrencilerimizin sanat yoluyla kendilerini özgün ve özgürce ifade edebilmesi, resim sanatını tanımlayabilmesi, sanatın ve sanatçının toplum için ne kadar değerli olduğunun farkına varması amaçlanır.

Görsel Sanatlar dersimiz, tam donanımlı atölyelerimizde geleneksel ve çağdaş malzemeler kullanılarak gerekli teknik bilgi, beceri ve uygulamaya yönelik iki boyutlu, üç boyutlu çalışmalarla gerçekleştirilir. Derslerimizde sanat eseri inceleme ve yorumlama çalışmaları da yapılmaktadır.