Beden Eğitimi etkinliğinde çocuklara, vücudunu uyumlu ve kontrollü bir şekilde, istediği amaca uygun olarak kullanma becerisi kazandırmak hedeflenmektedir. Bu amaçla çocukların gelişim özelliklerine uygun, merak ve heyecan uyandıracak çeşitli istasyon çalışmaları ve eğitsel oyunlar sunulur. Yer değiştirme hareketleri, denge hareketleri, nesne kontrolü gerektiren hareketler içeren etkinlikler planlanır. 
 
Beden Eğitimi etkinliklerinde öğrencilerimiz; kendini keşfetme, güven duyma, problem çözme, sorumluluk alma, liderlik ve dostça oynama (İşbirliği) gibi özellikleri edinirler. Bunun yanı sıra grup oyunlarında, sıra bekleme, iş bölümü, arkadaşlarına saygı duyma gibi davranışları yaşayarak öğrenme fırsatı bulmaktadır. 


Yapılacak aktivitelere göre spor salonları, yüzme havuzu, halı saha, çok amaçlı salon ve açık spor alanları kullanılmaktadır.