Bilişim Teknolojileri etkinliğinde “Bilgisayar Destekli Eğitim” uygulaması yapılır. Bilgisayar destekli eğitim; hatırlama, sınıflandırma ve genelleme gibi çeşitli düşünce süreçlerini periyodik olarak kazandırılır.  
 

Yapılan çalışmalar, çocuğa öğrendiklerini tekrar etme ve bir sonraki aşamaya geçme olanağı vermektedir. Bu deneyimler, çocuğun keşfederek öğrenme, problem çözme ve karar verme gibi bilişsel süreçleri kullanmasını sağlar. Çocuklar, bilgisayarla öğrenme süreci içindeyken kendi başlarına öğrenme yolları geliştirmeyi başarabilir ve her çocuk kendi hızına göre ilerleme sağlayabilir. Aynı zamanda kendi stratejilerinin eksikliklerini, kendi potansiyel güçlerini, özgün durumlarını fark edebilir.  

Bilgisayar destekli eğitim, çocukların el göz koordinasyonlarını, algılama yeteneklerini, bilişsel gelişimlerini ve yaratıcıklarını da geliştirmektedir. “Türk Eğitim Derneği Anaokulları Eğitim Programı” esas alınarak hazırlanan “Anaokulu Bilgisayar Destekli Eğitim Etkinlikleri” öğretmen kitabındaki etkinlikler uygulanmaktadır.