Erken yaşlarda yapılan sanat etkinlikleri çocukların birçok alanda sağlıklı gelişimlerini destekler. Sanatın, zihinsel olarak beynimizin iki tarafını da aktive etmesi, hem konsantrasyonu hem de bireylerin kendilerine ve çevrelerine karşı farkındalıklarını arttırması gibi temel becerilere hizmet etmesi, uyguladığımız sanat eğitim programının içeriğini şekillendirmektedir.  

Öğrencilerimiz; görsel sanatların en temel beceri katmanı olan ince motor gelişimi destekleyen çalışmalarla başlayıp, haftada iki ders saatini düzenli olarak resim atölyesinde geçirirler . Görsel sanatlar bölümümüzün belirlediği müfredata ek olarak, diğer derslerle yapacakları disiplinler arası çalışmalarla da yaptıkları ürünleri zenginleştirirler. 

Anaokulumuzda uygulanan görsel sanatlar etkinliğinde, çocukların özgün ürünler yaratmasına imkan sağlanır. Yıl boyunca yapılan çalışmalar okul panolarında sergilenir.