Bir düşünme eğitimi programı olan P4C, Philosophy for Children (Çocuklar için Felsefe) çok güçlü bir soru sorma potansiyeline sahip çocukların, bu potansiyellerini ortaya çıkarmaları açısından oldukça destekleyicidir.  

P4C öğrencilerimizin tüm eğitim hayatı ve de tüm yaşamı boyunca ihtiyaç duyacağı düşünme becerilerini geliştirmektedir. Derslerimizde çocukların sosyal ve etik sorunları ele almalarını, problemleri çözmelerini ve kararlar verirken mantıklı düşünmeyi öğrenmelerini sağlamayı hedeflemekteyiz.   

Akıl yürütme ve sorgulamayı temele alan P4C ile çocukların eleştirel, yaratıcı, iş birlikçi ve özenli düşünme becerileri ile 21. yüzyıl düşünme ve iletişim becerileri ve yetkinliklerinin gelişmesini amaçlamaktayız. Çocuklar P4C derslerimizde bir uyaran üzerine sistemli bir şekilde sohbet ederek cevaplar bulmaya veya yeni sorular sormaya, fikirlerini özgürce ifade etmeye, arkadaşlarını dinlemeye, onların düşüncelerine katılmazken de özenli /saygılı olmaya ya da aynı düşünceye katılarak o düşünceyi iş birliği içinde geliştirmeyi öğrenirler. P4C dili etkin kullanabilmeye, dinleme becerilerinin gelişimine, farklı pencerelerden bakabilmeye ve çocukların kendilerine güvenmelerine katkıda bulunur.