TED Çanakkale Koleji Okula Kabul ve Bursluluk Sınavı

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı İçin

Sınav Başvurusu ve Giriş Belgesi: Sınav başvurusu online olarak yapılacaktır.

Başvuru için lütfen tıklayınız.

 

Sınavın Amacı : Öğrencilerin temel disiplinlerde mevcut durumlarını belirleyerek okula kayıt için ön seçim oluşturmak, okul yönetiminin kararına bağlı olarak çeşitli oranlarda burs verilecek öğrencileri belirlemek.

 

Sınav Tarihi

 •  14 Ocak 2024 Pazar

 

Sınav Saati: Sınıf seviyelerine göre sınav süresi ve sınav başlama saatleri aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

 

Sınıf Düzeyi

 

Soru Sayısı Sınav Süresi Sınav

Başlama

Saati

Sınav

Bitiş

Saati

     5. Sınıflar

75 Soru 120 dakika 14.00 16.00

     6. Sınıflar

75 Soru 120 dakika 14.00

16.00

     7. Sınıflar 75 Soru 120 dakika 10.00

12.00

     8. Sınıflar 75 Soru 120 dakika 10.00

12.00

 

Sınav Kapsamı: Sınıf seviyelerine göre sınav kitapçığında bulunan dersler ve derslere ait soru dağılımları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

Öğrencinin Sınıf Seviyesi

Dersler/Soru Sayısı
Türkçe Sosyal Bilgiler Matematik Fen Bilimleri İngilizce Toplam Soru Sayısı

Sınav Süresi

5. Sınıf

15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru 75 Soru

120 dk.

6. Sınıf

15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru 75 Soru

120 dk.

7. Sınıf

15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru

75 Soru

120 dk.

8. Sınıf 15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru 15 Soru 75 Soru

120 dk.

 

 

Sınav Konuları: Sınav soruları TED Genel Merkezi Ölçme ve Değerlendirme Müdürlüğü tarafından MEB öğretim programları kapsamındaki kazanım/becerilere uygun hazırlanmıştır. Sınav, beceri temelli ve okul öğrenmelerini yaşama yansıtabilme ögelerini de ölçen özellikte olacaktır.

 

Sınav Başvurusu süresi:

 

Sınav

Sınav Tarihi Sınav Başvuru Tarihi

Son Başvuru Tarihi

TED ÇANAKKALE KOLEJİ BURSLULUK SINAVI

14 Ocak 2024 Pazar 11 Aralık 2023 Pazartesi 10 Ocak 2024 Çarşamba

 

Sınav Yeri ve Uygulaması: Sınav belirtilen tarihlerde TED Çanakkale Koleji Okulu binalarında gerçekleştirilecektir.

 • Sınav günü öğrencilerin sınav saatinden yarım saat önce okul binasında hazır olmaları gerekmektedir.
 • 5, 6, 7 ve 8. Sınıfların Cevap Seçenek Sayısı 4 (dört)
 • Sınav kitapçıkları A-B türündedir.
 • Sınava gelirken yanlarında; çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, data bank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araç bulunan öğrenciler sınav binasına alınmayacaktır.
 • Öğrenciler sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı ya da geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir.
 • Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir.
 • Öğrenciler, sınavın ilk 30 dakikası ve son 15 dakikası bitmeden sınav salonundan çıkamayacaklardır.
 • Salon gözetmenleri öğrencilere, soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek dağıtacaktır. Eksik sayfa veya baskı hatası varsa kitapçığı/cevap kâğıdı değiştirilecektir.
 • Öğrenciler, soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerindeki işaretlemeleri kurşun kalemle yapacaktır.
 • Sınav bitiminde soru kitapçığı öğrencilere
 • Öğrenciler, sınavın bitiminde soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon gözetmenine teslim edecek ve salon öğrenci yoklama listesini imzalayacaktır.

 

Sınavın Değerlendirilmesi: TED Okulları Giriş Sınavına katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

 • Her öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısı üzerinden hesaplanacaktır. Yanlış yanıtlar doğru yanıtları eksiltmeyecektir.
 • Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
 • Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
 • Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
 • Her alt test için hesaplanan standart puanlar, aşağıda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
 • Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
 • Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir
 • Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

 

Ağırlıklı Standart Puan Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları

Alt Testler Ağırlık Katsayıları
Türkçe 3,25
Matematik 3,25
Fen Bilimleri 2,75
Sosyal Bilimler/Sosyal Bilgiler 2,75
İngilizce 0,5

 

Sınav Sonuçlarının Bildirilmesi:

Sınav sonuçları için aday öğrencilerin okulun web sayfasını ya da başvuru yapıkları sayfayı( https://basvuruted.k12net.com/ ) takip etmesi gerekmektedir.

 

Sınav İtirazları:

Öğrenciler sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde Okul Yönetimlerine yazılı olarak yapabilecektir. İtirazlara yönelik tüm sonuçlar TED Genel Merkezi Ölçme ve Değerlendirme Müdürlüğü tarafından değerlendirilecek ve öğrenci/velilere bildirilecektir.

 

Diğer Hususlar:

Verilecek olan eğitim bursu, sadece o eğitim öğretim yılı için belirlenecek “eğitim öğretim ücreti” üzerinden yapılacak olup;  öğrencinin “yemek, servis, kıyafet, kitap, kırtasiye vb. diğer ihtiyaçlarının ücretini kapsamaz”.

Öğrencinin bu sınav sonucuna göre hak etmiş olduğu burs/indirim, öğrencinin başarısının devam etmesi, sınıf tekrarına kalmaması ve disiplin suçu almaması koşuluyla ilgili kademesindeki (ortaokul veya lise) öğrenimi süresince devam eder.